Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık’tan Osmanlı Devleti Hakkında Duyunca Çok Şaşıracağınız 11 Bilgi

Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Halil İnalcık, Osmanlı Devleti hakkında onlarca kitap ve makale yazdı. Türk tarih yazımında çok önemli bir isim olan Halil İnalcık’tan bazıları her zaman tartışılan bazılarını ilk kez duyacağınız 11 bilgiyi kaynaklarıyla derledik.

1. Osmanlı Devleti, 1299 değil 1302 yılında kurulmuştur.

s-b07adaa5e6eefa51e3d0848e962c9a0fcf6471
Kaynak

2. ‘Osmanlı İmparatorluğu’ uydurma bir laftır. Osmanlı kendine imparatorluk demedi, ‘Devlet-i Aliye-yi Osmaniye’ dedi.

s-3466edad52b7f3f9c93d123550890f22e46d4f
Kaynak

3. Bektaşiliğin öncüllerinden Baba İlyas, Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli, Vefai tarikati mensuplarıydı.

s-61dfaf3cb983c2f41eca0d9265b988cb280cc7
Kaynak

4. Osmanlı’da asiler şeyhülislamdan fetva almadıkça isyanı sürdüremezdi.

s-4157b80a3d685039de1df254f07c344de1aefb
Kaynak

5. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin kısmen Gök-Tanrıcıdır (Şamanisttir.)

s-c7ec4d24ae1f736629b4fa8d4ac054bb4597a8
Kaynak

6. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonraki yağmayı görünce ağladı.

s-2f37ec0ed2f2b3d409ee8914538829654f051e
Kaynak

7. Osmanlı 1532’de Almanya’ya akıncı kuvvetleri gönderdi. O zaman Almanlar Türklerin gelişini haber vermek için çan çalardılar. Alman literatüründe buna Türk Çanı denir.

s-7270464eb393b2b272689cf0a8761676068915
Kaynak

8. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüt niteliğinde bir vasiyeti yok!

s-59f840469934d7f442ce1a2163ed5026100e6d
Kaynak

9. Osmanlılar, Kayı Boyu’ndan değildir!

s-8d56b1df2e9a51d13370ec99de18421c3860f6
Kaynak

10. Osmanlı, Timur’a karşı Anadolu’daki hakimiyetini ve meşruiyetini sağlamak için uydurma seceresini Oğuz Han’a kadar dayamıştır. Osmanlı Oğuz Türkmendir fakat seceresi sonradan uydurulmuştur.

s-81bf4713bc746b7ea9a4ea4d915b9c104ad091
Kaynak

11. Osmanlı Sarayında bazı padişahlar içki içerdi.

s-cd6914de2e999c67386dd416d5bcd7f48c18c5

Kaynak: okuyuculari.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir